Brobergs Mat » Vår fisk lämnar aldrig Norden

Vår fisk lämnar aldrig Norden

Vår fisk filéas för hand på nordvästra Island kort tid efter fångst. Därefter fryses den in på ett högkvalitativt sätt innan den når dig som vår kund efter en obruten fryskedja.

Stor del av den frysta torsk som säljs i Sverige filéas i Kina trots att den fångats i Norge. Övriga länder där den norska torsken filéas eller packas är Litauen, Polen eller Tjeckien. Det är svårt att veta hur många gånger fisken har frusits och tinats upp. Dessutom har den fraktats långa sträckor innan den når konsumenterna.

Läs mer om varför du ska välja vår frysta fisk