Brobergs Mat » Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

På Brobergs Mat värnar vi om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss när du handlar av oss, interagerar med oss på sociala medier eller prenumererar på våra nyhetsbrev.

Dina rättigheter 

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att: 

– begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
– begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
– begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
– begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
– inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt. 

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning. 

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig. 

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. 

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till Håkan Broberg, 070-630 1767 eller på info@brobergsmat.se

Om du skickar e-post till oss – hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom Brobergs Mat.

Den lagliga grunden för rutinmässig hantering av e-post är vårt berättigade intresse av att e-postmeddelandet hanteras och besvaras, vilket bedöms väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter.

Fundera en extra gång innan du nämner någon annan person i ett e-postmeddelande till oss. Även sådana personuppgifter behandlas med stöd av ett berättigat intresse, men det kan vara svårt eller till och med omöjligt för oss att informera individen om att dennes personuppgifter behandlas i detta fall. Ta hand om dina medmänniskor och nämn endast andra personer än dig själv om du anser att det är nödvändigt.

De personuppgifter som behandlas av oss i detta syfte är desamma som de du anger i ditt meddelande. Vanliga exempel på personuppgifter som inkommer till oss på detta sätt är namn, e-postadress, telefonnummer och befattning.

Efter att kommunikationen/ärendet har avslutats kommer vi, beroende på innehållet i ditt e-postmeddelande, att radera meddelandet.

 

Om du handlar av oss – hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du gör en beställning av oss behöver du uppge dina personuppgifter för att vi ska kunna hantera din beställning, administrera ditt köp och leverera dina varor. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är avtal.

De personuppgifter som behandlas av oss i detta syfte är de som du anger i din beställning –  namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vi kommer att bevara dina personuppgifter enligt bokföringslagen, dvs sju år efter räkenskapsårets utgång.

 

Om du interagerar med oss på sociala medier – hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi är aktiva på sociala medier såsom Facebook och Instagram. Om du väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra publika sidor samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som du publicerar. Vi behandlar uppgifterna i syfte att kunna informera och kommunicera med de personer som tar kontakt med oss för att ställa frågor eller föra diskussioner. Förutom att dina personuppgifter lagras i den tjänst du publicerat dem behandlar vi dem även genom att läsa, eventuellt besvara och i undantagsfall radera dem. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att själv radera det du publicerat.

Kom ihåg att du genom att publicera innehåll på en av våra publika sidor även lämnar de uppgifter du publicerar till leverantören av den sociala tjänsten. Brobergs Mat har ingen kontroll över vad dessa leverantörer gör med dina uppgifter, utan det regleras helt av deras egna villkor för respektive tjänst.

Ibland marknadsför vi även våra inlägg på sociala medier. När vi gör det kan vi med hjälp av den berörda tjänsten välja att exempelvis rikta oss till personer i vissa åldrar som bor inom ett visst område. Det kan även hända att vi riktar oss till personer med vissa intressen som de själva angivit på sin profil. Vi får inte tillgång till några uppgifter om specifika personer, utan all faktisk behandling av personuppgifter utförs av leverantören av den sociala tjänsten.

 

Om du prenumererar på våra nyhetsbrev – hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder oss av nyhetsbrev för att kunna skicka erbjudanden av produkter och berätta om våra leveransdagar till din ort. För att anmäla dig som prenumerant på våra nyhetsbrev lämnar du din e-postadress och ditt namn samt väljer den leveransort du är intresserad av. Om du gjort en beställning av oss lägger vi till dig som prenumerant.

Den lagliga grunden för denna behandling är berättigat intresse eftersom vi vill marknadsföra våra produkter. Du kan när som helst avregistrera dig som prenumerant. Dina personuppgifter behandlas då för att kunna säkerställa avregistreringen.